Vision och erfarenhet

Internationell verksamhet är viktigt. Internationalisering inom olika ämnen och områden kan leda till möten mellan människor från olika platser och kulturer. Mötena genererar kreativt tänkande och en ökad förståelse för alla de varierande villkor som människor lever under. Det är en kunskap som kan leda till många positiva resultat inom områden som handel, akademiska utbyten, språkutbildningar, politiska förhandlingar, eller utbyten av kulturevenemang.

 

Genom PONS har jag som vision att verka för ökad internationalisering av handel och av samarbeten inom miljö, utbildning och kultur. Fokus ligger på de latinamerikanska länderna, speciellt Mexiko.

 

Här följer något om min bakgrund som motiverar mig.
Under många år har jag levt och arbetat utanför Sverige. 1973 – 1984 bodde jag i Schweiz där jag studerade franska och arbetade bland annat på IKEA i Aubonne som varuförsörjningschef. Efter perioden i Schweiz, flyttade jag tillsammans med min familj till Mexiko. Vi levde i den lilla delstaten Tlaxcala och jag arbetade på det lokala universitetet som fransklärare och översättare. Åren i Mexiko var händelserika och gav mig mycket kunskap om människors skiftande levnadsvillkor. Den lokala kulturen var ständigt en del av livet och anpassning blev mitt ledord.
De senaste fjorton åren har jag levt i Sverige och har under dessa år arbetat främst med utbildning. Jag har undervisat i spanska och franska på olika nivåer och blev 2002 samordnare av Mexikocentrum vid Högskolan i Skövde. Vid centret arbetade jag för att stimulera akademiskt utbyte mellan högskolan och flera mexikanska universitet. Jag ledde också Västra Götalands kulturutbytesprojekt med Mexiko och var med att initiera samarbetet mellan Regionen och Mexiko inom miljö. För att formalisera mina kunskaper i spanska, har jag studerat spanska vid Göteborgs universitet och skrev en D-uppsats om mexikansk litteratur 2002. Mitt intresse för miljöfrågor i internationellt perspektiv gjorde att jag sedan studerade humanekologi vid School of Global Studies, också vid Göteborgs universitet, för att i år avsluta med en magisteruppsats om social utveckling i naturskyddade områden i Mexiko.

 

Ann-Marie

Ann-Marie