Ekomujeres – México, Suecia, ett nätverk av kvinnor om kvinnor och miljö

Under resorna till Mexiko har jag fått tillfälle till att lära känna människor som arbetar för olika miljöfrågor. Ofta har det varit kvinnor som med stort engagemang ägnat mycket tid till att förbättra miljön och härmed levnadsvillkoren för sig själva och sina nära. Kvinnorna jag har träffat har deltagit i allt från ekologisk odling av kaffe till källsortering av det egna bostadsområdets alla sopor. År 2008 startade jag föreningen Ekomujeres – México, Suecia med målet att skapa en kontaktyta för kvinnor i Mexiko och i Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap.

 

Läs gärna mer på hemsidan Ekomujeres – México, Suecia.