Mexikocentrum 2002-2011

Under åren 2002-2011 fanns Mexikocentrum vid Högskolan i Skövde. Centrets målsättning var att stimulera akademiska kontakter mellan högskolan och mexikanska universitet och forskningscentra, samt erbjuda stöd till samhället i stort vid kontakter med Mexiko. I ledningen av Mexikocentrum arbetade jag med många olika områden. Läs gärna mer om upplägget i följande dokument:

 

Mexikocentrum hemsida

 

Samarbetet med Västra Götalandsregionen innefattade både kultur- och miljöområdet. Broschyrerna som följer ger en bild av verksamheten:

 

Kulturfolder

Mexico 0803[2]boschyr

 

Samarbetet inom miljöområdet mellan Västra Götalandsregionen och delstaten Querétaro ledde till att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Querétaros miljödepartement tog fram en handbok i energieffektivisering för den mexikanska industrin.

 

Miljöhandbok SP