Rådgivning

Vid kontakter med Mexiko eller andra Latinamerikanska länder inom:

  • Handel
  • Utbildning
  • Myndighetskontakter

Trots att det finns avtal mellan EU och många latinamerikanska länder är kontakterna som Sverige har med dessa länder begränsade. Förklaringen kan ligga i det geografiska avståndet, men framför allt i det kulturella. Oberoende om kontakterna gäller handel, utbildning eller myndigheter, kan frågorna bli många: Kan alla prata engelska? Hur ska jag vara klädd på mötena? Existerar verkligen ’mañana’? Hur ska jag göra för att bli tilltrodd och kan jag själv lita på folk?

Pons erbjuder rådgivning vid alla skeden i kontakterna med handelspartners, universitet och myndigheter i Latinamerika. Det gäller följande tjänster:

  • Tolkning vid besök eller mottagning av besökande
  • Översättning av viss korrespondens och arbetsmaterial
  • Stöd vid kontakter med ambassader och handelskamrar
  • Framtagning av informationsmaterial
  • Övriga frågor