Spanska

  • Tolkning vid företagskontakter, spanska – svenska, svenska – spanska
  • Översättning av fack-texter, spanska – svenska, svenska – spanska
  • Undervisning i spanska i form av
    • Föredrag på lätt spanska för gymnasieskolor eller vuxenutbildning
    • Föredrag på svenska om spanska språket och Latinamerika