Utbildning

Pons erbjuder korta kurser inom ämnena spanska språket, humanekologi och samhällsvetenskap med inriktning mot Latinamerika. Omfattningen av kurserna bestäms av dig som kund och riktar sig till gymnasieskolor, högskolor eller annan vuxenutbildning:

Spanska

I de latinamerikanska länderna talar man spanska, portugisiska, engelska och franska förutom ett stort antal ursprungs-språk. Språken vittnar om kolonisatörerna som kom från Europa till den amerikanska kontinenten på 1500-talet. De spred sig inte enbart genom tal vid direktkontakt människor emellan, utan också genom litteratur, sång och poesi. Idag talas spanskan av 380 miljoner människor och de flesta lever i Latinamerika. Pons erbjuder kurser i modern litteratur på spanska från dagens Latinamerika med fokus på specifika samhällsfenomen så som genus, migration och musik.

Längd: 4 – 16 timmar.

Kursspråk: lätt spanska

Humanekologi

Det humanekologiska ämnet är tvärvetenskapligt och tillämpas framför allt inom miljö- och resursproblematik. Det humanekologiska perspektivet är också värdefullt vid uppstart av många olika verksamheter och borde vara en del av planering inom utbildning (i form av tvärvetenskaplig analys), samhällsbyggnad, handel och politik. Det innefattar analys av enskilda system, olika systems interaktion och vilken påverkan vissa förlopp kan få på systemen, enskilt så väl som i samverkan. Perspektivet kan leda till att sociala problem, miljö- eller energiproblem undviks. Relaterade ämnen är naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsa, filosofi och religion. Pons erbjuder en kurs i humanekologi med målet att sätta miljön i ett latinamerikanskt land i fokus.

Längd: 4 – 16 timmar

Kursspråk: svenska

Mexiko och miljön

Mexiko är ett land med avancerad miljölagstiftning och som varit drivande i många internationella miljöfrågor. Dessvärre har landets miljöproblem växt i takt med industrialiseringen och inträdet i det globala samhället som OECD-land. Hur hänger globalisering, jämställdhetsfrågor och miljö ihop och på vilket sätt angår det oss vad som sker i Mexiko? Pons erbjuder en kurs som sätter miljöproblemen i fokus och på vilket sätt globalt hänger ihop med lokalt.

Längd: 4- 16 timmar

Kursspråk: svenska, alt. Lätt spanska